Memahami Tatacara Wudhu Dalam Ilmu Fiqih

Memahami tatacara wudhu | Telah diketahui bahwasannya salah satu syarat syahnya shalat adalah suci dari hadas besar dan kecil  . Berwudhu adalah salah satu cara bersuci untuk mensucikan diri dari hadas kecil . Jadi ,orang yang hendak mengerjakan shalat  wajib berwudhu , karena wudhu adalah syarat syahnya shalat dan artinya apabila kita sholat dan belum berwudhu maka shalatnya akan menjadi sia – sia / tidak syah .

Perhatik an sabda Rasulullah saw , berikut :

Rasulullah saw bersabda : ” Tidak bakalan diterima shalatmu tanpa bersuci ( berwudhu ) . ” (HR.Muslim )

tatacara wudhu

Pengertian Wudhu

Wudhu secara bahasa berarti indah dan bersih . Sedangkan menurut syara’ wudhu artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas keci l .

adversitemens

Selain mudhu merupakan syarat syahnya shalat , berwudhu juga memiliki keutamaan . Keutamaan berwudhu :

  1. Dapat menghapus dosa .
  2. Pada hari kiamat , wajah dan telapak tangan orang yang berwudhu akan berkilauan cahaya .

Hal diatas tentang keutamaan berwudhu , terdapat dalam sebuah hadist nabi :

Rasulullah saw bersabda :” Barangsiapa yang berwudhu secara sempurna , maka dosa – dosanya akan gugur dari jasadnya dan bahkan hilang dari bawah kuku – kukunya . ” ( HR.Muslim )

Rasulullah saw bersabda : ” Sungguh kelak umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muka dan kedua telapak tangannya berkilauan cahaya karena wudhu . “

Fardu Wudhu

Fardu wudhu yaitu sesuatu perkara yang harus dipenuhi pada saat berwudhu . Dan apabila tidak terpenuhi maka wudhunya tidak syah . Yang termasuk dalam fardu nya wudhu , yaitu :

a. Niat

adversitemens

Niat dibaca pada saat membasuh wajah / muka .

Lafadz niat wudhu :

tatacara wudhu

b. Membasuh / mencuci  seluruh muka ( mulai dari pangkal tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan dari telinga sebelah  kanan hingga telinga sebelah kiri ) .

c. Membasuh / mencuci  kedua tangan sampai siku – sikku .

d. Mengusap sebagian rambut kepala .

e. Membasuh kedua bagian kaki sampai mata kaki .

f. Tertib  ( berturut – turut )

Syarat – syarat Wudhu :

a. Islam

b. Tamyiz , yakni dapat membedakan baik atau buruknya suatu pekerjaan .

c. Tidak berhadas besar .

d. Menggunakan air suci yang mensucikan .

e.Anggota wudhu tidak terhalangi oleh sesuatu yang menghalangi masuknya air. sesuatu yang menghalangi misalnya getah , cat dan sebagainya .

f. Mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnat .

Sunnat – Sunnat Wudhu :

a. Membaca basmallah  ( bismillahirrahmanirrahim ) pada permulaan wudhu .

Rasulullah saw bersabda :

tatacara wudhu

b. Membasuh kedua telapak tangan sampai denagn pergelangan tangan .

c. Berkumur – kumur .

d. Membasuh lubang hidung .

e. Menyapu seluruh kepala dengan air .

f. Mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri .

g. Membasuh kedua telinga baik  bagian dalam ataupun luar .

h. Membasuh seluruh bagian wudhu sebanyak 3 kali .

i. Membasuh sela – sela  jari  tangan dan kaki .

j. Membaca do’a sesudah wudhu .

Hal- hal yang membatalkan Wudhu :

a. Ada sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur , misalnya buang air kecil ataupun besar , keluar angin dan sebagainya .

b. Hilangnya akal sebab gila , pingsan , mabuk dan tidur .

c. Tersentuh kulit antara laki – laki dan perempuan yang bukan mahramnya  tanpa adanya penghalang .Mahram yaitu anggota keluarga yang tidak boleh dinikahi .

d. Menyentuh kemaluan ( kubul dan dubur ) dengan telapak tangan atau jari – jarinya tanpa memakai tutup  (walaupun kemaluannya sendiri )

Tatacara Wudhu

Orang yang hendak mengerjakan wudhu , maka yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu membersihkan semua najis – najis yang ada pada badan ataupun bajunya .

Tatacara wudhu yang benar sebagai berikut :

tatacara wudhu

 

 

 

 

 

 

 

1.Membaca “Bismillahirrahmanirrahim ” sambil membasuh / mencuci kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan . Bacaan yang dibaca : ” ALLAHUMMA FAD YADI MIN MA’ASIKA KULLIHA “

Artinya : “Ya Allah peliharalah kedua tangan ku daripada melakukan maksiat kepadaMu . “

tatacara wudhu

2. Setelah selesai membasuh / mencuci tangan sebanyak tiga kali , maka selanjutnya yaitu berkumur – kumur tiga kali sambil membersihkan gigi .

Bacaan yang dibaca : “ALLAHUMMA  A’INNI ‘ALA DZIKRIKA WASYUKRIKA WAKHUSNI ‘IBADATIK “

Artinya : “Ya Allah , bantulah aku supaya aku dapat berdzikir kepadaMu , bersyukur kepadaMu , dan perelok ibadah kepada Mu .

tatacara wudhu

3. Setelah berkumur , maka selanjutnya mencuci lubang hidung tiga kali

Bacaan yang dibaca : “ ALLAHUMMA ARIHNI RA IKHATAL JANNATI “

Artinya : “Ya Allah , berilah aku ciuman daripada harumnya syurga . “

4. Selesai mencuci lubang hidung ,maka selanjutnya mencuci muka tiga kali , mulai dari tumbuhnya rambut kepala sampai dengan bawah dagu dan dari telinga kanan sampai telinga kiri , sambil membaca niat wudhu dan bacaan saat membasuh muka .

Bacaan yang dibaca saat membasuh muka: ” ALLAHUMMA BAYYID WAJHI YAUMATAB YADDU WUJUHU WATAS WADDU WUJUH”

Artinya : “Ya Allah , putihkanlah wajah ku di hari putihnya wajah dan hitamnya wajah . “

tatacara wudhu

tatacara wudhu

5. Setelah membasuh muka / wajah , maka selanjutnya membasuh kedua tangan sampai dengan siku – siku .

Bacaan yang di baca saat menbasuh tangan kanan : ” ALLAHUMMA A’TINNI KITAABI BIYAMINI WAKHASIBNI KHISABAYYASIRA “

Artinya : ” Ya Allah , berikanlah kepadaku kitabku dari sebelah kanan dan hitunglah amalku dengan perhitungan mudah . “

Bacaan saat membasuh tangan kiri : ” ALLAHUMMA LA TU’TINI KITABI BISYIMALI WALA MIWWARAH IDAHRIH”

Artinya :” Ya Allah , janganlah beri kepadaku kitab amalku dari sebelah kiri , ataupun dari  belakangku .”

tatacara wudhu

6. Selanjutnay adalah membasuh sebagian rambut kepala sebanyak tiga kali . Bacaan yang di baca : “ALLAHUMMA HARIM SA’RI WABASYIRI ‘ALANNAR “

Artinya : ” Ya Allah , haramkan rambut dan kulit kepalaku dari nyalanya  api neraka “

tatacara wudhu

7langkah selanjutnay adalah membasuh kedua telinga sebanyak tiga kali . Bacaan yang dibaca : ” ALLAHUMMAJ’ALNI MINALLADZINA YASTAMI’UNA L QAULA FAYATTABI’UNA AKHSANAHU “

Artinya : ” Ya Allah , jadikanlah aku termasuk orang – orang yang mendengar ucapan baik dan mengikuti sesuatu yang baik . “

tatacara wudhu

8. Tahap terakhir yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki .

Bacaan yang dibaca :” ALLAHUMMA TSABBIT QADAMI ‘ALA SYIRATIKA YAUMA TAZILLUL AQDAM “

Artinya : ” Ya Allah , tetapkan kedua kakiku diatas titian syiratal mustaqim dihari dimana banyak kaki yang tergelincir “

9. Tertib

artinya urut ,tidak boleh terbolak balik .

Setelah selesai wudhu , maka selanjutnya adalah membaca do’a setelah wudhu

Do’a setelah wudhu

tata cara wudhu

Demikian penjelasan mengenai tatacara wudhu yang benar secara lengkap . Semoga bermanfaat , dan menjadikan kita lebih baik lagi dalam berwudhu . Tidak hanya seolah – olah cuma kena air saja .

 

adversitemens