Tata Cara Tayamum Beserta Syarat Dan Ketentuannya

Tata cara Tayamum | Tayamum merupakan pengganti wudhu dengan syarat dan ketentuan tertentu . Apakah tatacara tayamum sama dengan tata cara wudhu ? Mari kita pelajari bersama .

tatacara tayamum

 

Pengertian Dan ketentuan Tayamum

Tayamum yaitu mengusap muka dan kedua tangan menguunakan debu yang suci . Tayamum boleh dijadikan pengganti wudhu dan mandi dengan syarat – syarat tertentu .

Dasar hukum tentang tayamum telah dijelaskan dalam Al- qur’an dan al- hadist . Hai ini dijelaskan dalam QS.AL- Maidah ayat 6 :

adversitemens

tatacara tayamum

Syarat – syarat tayamum adalah :

 1. Dalam perjalanan jauh ( musafir )
 2. Tidak adanya air , dengan catatan telah berusaha mencari air  di manapun dan tidak menemukan .
 3. Berhalangan ketika menggunakan air , contohnya orang sakit yang apabila terkena air maka sakitnya akan kambuh .
 4. Telah masuk waktu untuk shalat , dan tidak menemukan – menemukan air .
 5. Menggunakan debu yang suci .
 6. Ada air tetapi tidak cukup karena jumlahnya sangat sedikit .
 7. Jumlah air hanya pas untuk diminum.

Rukun tayamum

Ada beberapa rukun tayamum , antara lain :

 1. Niat.
 2. Menyapu muka dengan menggunakan debu .
 3. Menyapu kedua tangan dengan menggunakan debu .

Syarat syahnya tayamum :

 1. Telah memasuki waktu shalat .
 2. Menggunakan debu yang suci .
 3. Terpenuhi semua syarat – syarat / sebab – sebab  diperbolehkannya tayamum .
 4. Tidak dalam keadaan haid / nifas .
 5. Tidak terdapat najis pada pakaian orang yang akan tayamum .

Sunnah – sunnah tayamum

Sunnah – sunnah dalam tayamum adalah sebagai berikut :

 1. Membaca Basmallah ( BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM )
 2. Mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri .
 3. Meniup debu dengan tujuan menipiskannya .

Tata cara Tayamum

Setelah terpenuhinya syarat – syarat tayamum , maka selanjutnya kita harus mengetahui tatacara tayamum yang benar , yaitu :

1.Niat 

lafadz niat tayamum :

adversitemens

tatacara tayamum

Lafadz dalam tulisan latin : ” NAWAITUT TAYAMMUMA LI ISTIBAA KHATIS SOLATI FARDON LILLAHITA’ALA

Artinya : ” Aku niat tayamum untuk dapat mengerjakan shalat karena Allah swt . “

2. Pertama kali , letakkan kedua telapak tangan diatas debu untuk diusapkan kemuka dan ditup untuk menipiskan debu . Lihat gambar 1

tatacara tayamum

3. Debu yang telah ditiup , maka selanjutnya usapkan / sapukan ke seluruh bagian wajah dengan dua kali usapan .Perhatikan gambar 2

tatacara tayamum

4.Setelah mengusap wajah 2 kali , maka bersihkan debu sisa di telapak tanagn .Lalu mengulangi meletakkan kedua telapak tanagn ke atas debu lalu tiup dan usapkan  kedua tangan sampai siku – siku sebanyak 2 kali . perhatikan gambar nomor 3 dan 4

tata cara tayamum

5. Tertib

Yang dimaksud dengan mengusap pada tayamum , yaitu berbeda dengan mengusap pada wudhu yang menggunakan air . Namun yang dimaksud adalah hanya cukup dengan mengusapkan saja tidak sampai mengols – oles seperti halnya menggunakan air .

Hal – hal yang membatalkan tayamum

Hal – hal yang dapat membatalkan tayamum yaitu sebagai berikut :

 1. Semua hal yang membatalkan wudhu  juga membatalkan tayamum.
 2. Melihat air sebelum shalat , kecuali orang yang sakit .
 3. Murtad ( keluar dari islam )

Cara penggunaan Tayamum

Sekali bertayamum , maka hanya dapat digunakan untuk satu shalat fardu . Dengan artian setiap akan shalat harus tayamum walaupun belum batal . Namun apabila tayamum untuk shalat sunnah maka hanya satu tayamum .

Apabila salah satu anggota wudhu ada yang menggunakan perban / di balut , maka cukup balutannya saja yang di usap tidak perlu di buka dan boleh langsung shalat .

Demikian penjelasan mengenai tata cara tayamum . Allah swt tidak pernah menyusahkan umatnya dalam hal ibadah bahkan sangat memudahkannya . Tidak ada air pun diperbolehkan tayamum dan syah untuk shalat , bah kan tayamum dapat mengganti mandi dalam keadaan junub . Walaupun tetap ada syarat dan ketentuan .

Masih malaskah kita untuk beribadah terutama shalat ? Dan masihkah kita untuk mencari – cari alasan untuk tidak shalat ? tentu tidak kan . Karena Allah swt telah memberikan begitu banyak kemudahan kepada kita .

adversitemens