Memahami Sujud Dan Duduk Iftirasy Dalam Shalat

Memahami sujud dan duduk iftirasy | Sujud dan duduk iftirasy masuk kedalam rukun shalat , yang apabila tidak dikerjakan maka shalatnya tidak syah . Sujud dan duduk iftirasy dilakukan setelah bangkit dari ruku’ atau i’tidal.

Tatacara Sujud Dan Duduk Itrirasy

Sujud

Sujud dilakukan setelah berdiri selesaii ruku’ . Ketika akan turun sujud ( tersungkur ke bumi ) disertai membaca takbir ( ALLAHU AKBAR ) tanpa mengangkat kedua tangan  , sujud yang benar adalah sujud dengan tujuh anggota badan . Hal ini dijelaskan oleh Nabi saw dalam sebuah hadist :

sujud dan duduk iftirasy

sujud dan duduk iftirasy

Ketika salah satu anggota badan yang dijelaskan diatas tidak menyentuh alas sujud , maka shalatnya tidak syah . Perhatikan hadist dibawah ini :

adversitemens

sujud dan duduk iftirasy

Doa ketika sujud 

Do’a ketika sujud dibaca sebanyak 3 kali .

Do’a yang dibaca pada saat sujud dijelaskan dalam sebuah hadiast Nabi saw , dibawah ini :

Dari Hudzaifah , ia berkata bahwa : ” ia perbah shalat bersama Rasulullah saw , lantas Rasulullah saw saat ruku’ mengucapkan Subkhana rabbiyal ‘adim ( Maha suci Allah yang maha agung ) , dan ketika sujud mengucapkan Subkhana rabbiyal a’laa ( Maha suci Allah yang maha tinggi ) .” ( HR.Muslim dan Abu Daud )

Doa sujud yang umum dibaca oleh mayoritas muslim :

sujud dan duduk iftirasy

adversitemens

Do’a sujud yang lain , dan boleh dibaca pada saat sujud :

sujud dan duduk iftirasy

sujud dan duduk iftirasy

Pada saat akan sujud dan setelah sujud disertai membaca takbir ( Allahu Akbar ) . Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadis . Perhatikan hadist dibawah ini :

Dari Abu Hurairah r.a. , ia berkata : Kemudian Rasulullah saw bertakbir ketika turun sujud dan bertakbir lagi ketika beliau bangkit dari sujud . ” ( HR. Bukhari dan Muslim )

Pada saat membaca takbir tidak disertai mengangkat tangan berdasarkan sebuah hadist Nabi Muhammad saw , dibawah ini :

sujud dan duduk iftirasy

Duduk Iftirasy

Duduk iftirsy yaitu duduk diantara dua sujud .

Cara duduk iftiras yaitu : bangkit dari sujud disertai dengan takbir , lalu duduk di atas kaki kiri , sedangkan kaki kanan tegak dan dihadapkan ke arah kiblat . Posisi badan tegak lurus , ke dua siku ditekuk dan letakkan kedua tangan diatas paha dengan tagan membuka dan jari – jari direnggangkan dihadapkan ke arah kiblat serta ujung jari sejajar dengan lutut . Mata memandang ke arah sujud . Setelah tuma’ninah maka baru membaca doa duduk iftirasy.

sujud dan duduk iftirasy

 

Doa duduk iftirasy 

sujud dan duduk iftirasy

( RABBIGH FIRLI , WARKHAMNI , WAJBURNI , WARFA’NI , WARZUQNI , WAHDINI , WA’AAFINI , WA’FI’ANNI )

Artinya:

sujud dan duduk iftirasy

Doa iftirasy yang lain yang boleh dibaca :

sujud dan duduk iftirasy

Demikian penjelasan mengenai bagaimana sujud dan duduk iftirash dalam shalat yang benar . Semoga bermanfaat , dan semoga semua amal ibadah kita tidak menjadi amal yang sia- sia . Amin

adversitemens