Menghindarkan Diri Dari Sifat Riya

Menghindari sifat riya | Sifat riya merupakan salah satu sifat tercela yang harus dihindari. Sifat riya’ juga sering dikenal dengan istilah pamer. Lebih jelasnya lagi , mari kita pelajari bersama .

sifat riya'

 

Pengertian kata Riya’

Riya’ berasal dari bahasa arab yang memiliki arti memperlihatkan ( pamer ) . Menurut Imam ibnu Hajar dalam kitab Fathul bari‘ , Riya’ berarti amalan atau ibadah yang dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari orang lain.

Sifat riya’ meliputi hati dan perbuatan , artinya ketika kita melakukan sesuatu dan diniati supaya dipuji oleh orang lain , itu juga sudah termasuk riya’ walaupun belum ada perbuatan yang dilakukan . Sedangkan riya’ dengan perbuatan yaitu perbuatan riya yang nyata atau  yang terlihat di depan mata. Contoh bentuk riya’ yaitu berpakaian atau berpenampilan degan tujuan mencari sebuah popularitas atau sanjungan dan pujian dari orang lain .

adversitemens

Sifat riya’ sangatlah berbahaya , kerena melakukan suatu amalan bukan karena mencari Ridha Allah swt melainkan mencari pujian dari orang lain .

Sifat Riya’ juga digolongkan ke dalam syirik kecil. Disebut syirik kecil , yaitu karena telah menyekutukan Allah swt dalam niat atau maksud dari suatu amalan atau ibadah yang dilakukan .

Perhatikan Sabda Nabi Muhammad saw , berikut :

 ” Sesuatu yang sangat aku takutkan yang akan menimpamu ilah syirik kecil . Nabi Muhammad saw ditanya tentang apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu , maka beliau menjawab yaitu riya’ . ” ( HR.Ahmad )

Ciri – ciri orang yang memiliki sifat Riya’ :

  1. Malas beribadah dan berbuat baik apabila tidak kelihatan oleh orang lain .
  2. Beribadah dilakukan sekedar unntuk ikut – ikutan , itupun apabila ditengah banyak orang .
  3. Semangat beribadah bertambah apabila telah dipuji , tetapi menyerah apabila telah dicela.
  4. Ada upaya menampakkan kebaikan , supaya orang lain mengetahuinya .

Bahaya dari Sifat Riya’

Perilaku riya’ adalah sebuah penyakit hati yang sangat berbahaya , bahaya dari riya’ antara lain :

  1. Hilangnya semua pahala dari amalan yang dilakukan .

Allah swt telah menggambarkan amal orang yang riya’ akan hilang seperti batu licin diatasnya terdapat debu atau tanah ,lalu terkena air hujan yang sangat lebat yang menjadikan batu itu menjadi bersih . Hal ini dijelaskan dalam QS. Al- Baqarah ayat 264 :

adversitemens

Sifat riya'

2. Akan ditinggalkan atau dicampakkan oleh Allah swt

ALLAH swt mengancam orang yang berbuat riya’ akan ditinggalkanNya , dapat kita bayangkan bagaimana seseorang akan mendapat pertolongan didunia dan  kelak di akhirat kalau seseorang tersebut telah ditinggalkan oleh Allah swt

ALLAH swt berfirman :

sifat riya'

sifat riya'

3. Dosanya lebih bahaya dari fitnah Dajjal .

Dosa orang yang melakukan perbuatan riya’ akan mendapatkan dosa lebih besar dari fitnah dajjal ,sedangkan sudah banyak dijelaskan bahwa fitnah dajjal adalah dosa yang sangat besar dan Rasulullah saw juga telah menjelaskan betapa bahayanya fitnah dajjal .Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadist :

sifat riya'

4. Masuk neraka

sifat riya’ walaupun syirik kecil , akan tetapi dosanya sangat besar dan pelakunya akan masuk neraka . Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadist :

Sifat riya'

Cara menghindarkan diri dari sifat riya’

Setelah kita tahu akan bahaya sifat riya, pasti kita menginginkan untuk menghindarinya .Berikut adalah beberapa contoh cara untuk menghindari sifat riya‘ :

  1. Membiasakan diri untuk ikhlas dalam melakukan ibadah atau amal perbuatan lain .
  2. Meningkatkan sifat bersyukur kepada Allah swt .
  3. Meninggalkan sifat suka pamer .

MasyaAllah begitu bahayanya sifat riya’ dan begitu besarnya dosa yang diakibatkan. Masih maukah pamer dan mengharapkan sanjungan dari orang lain ? Semoga kita terhindar dari sifat riya’ , dan semoga kita selalu diampuni segala dosa baik yang kita sengaja atau tidak. Amin

adversitemens