Memahami Keutamaan Shalat Fardhu Bagi Umat Islam

Shalat Fardhu atau shalat lima waktu merupakan ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah baligh atau dewasa . Dan sesungguhnya keutamaan shalat fardhu banyak yang tidak kita ketahui , untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan memahami dan mempelajari bersama tentang apa sajakah keutamaan shalat fardhu bagi kita sebagai seorang muslim .

Keutamaan Shalat Fardhu

Keutamaan Shalat Fardhu

Shalat merupakan ibadah yang memiliki banyak keistimewaan dibanding dengan amal ibadah lainnya .Shalat Fardhu juga merupakan amal ibadah yang paling utama dan amal ibadah yang pertama kali di pertanyakan. Shalat juga merupakan tiang agama , dan merupakan amal ibadah yang mendasar setelah mengucapkan kalimat dua syahadat . Shalat merupakan rukun islam yang ke- dua , hal ini di jelaskan dalam sabda Rasulullah saw dalam hadist berikut :

Rasululah Saw bersabda :

Keutamaan Shalat Fardhu

adversitemens

Shalat juga merupakan amal ibadah yang langsung diperintahkan Allah swt kepada umatNya melalui Rasulullah saw. Firman  ALLAH Swt  tentang peintah shaat terkandung di dalam QS. Al- Baqarah ayat 43 , sebagai berikut :

Keutamaan Shalat Fardhu

Berikut adalah beberapa Keistimewaan atau Keutamaan Dan Manfaat Shalat Fardhu :

1. Shalat Dapat Menghapus Dosa 

Kita sebagai seorang manusi biasa , pasti setiap hari tidak luput dari perbuatan dosa . Dengan mengerjakan shalat , maka dosa – dosa yang telah kita perbuat dapat terhapus .

Perhatikan Hadist di bawah ini :

adversitemens

Keutamaan Shalat Fardhu

Subhanallah . . .dari hadist di atas sangat jelas jika kita mengerjakan shalat 5 waktu tanpa bolong – bolong maka dosa kita akan terhapus  ( kecuali dosa besar )dari waktu shalat yang satu ke waktu shalat yang selanjutnya secara berturut – turut dan beraku sepanjang zaman . Jadi , bagi yang suka meninggalkan shalat berarti telah rugi bsar .

2. Disaksikan dan dilindungi malaikat

 Ketika menjalankan shalat subuh , maka para malaikat akan menyaksikan dan melindungi orang yang shalat . Perhatikan Furman Allah swt dalam QS.Al- Isra’ ayat 78 :

Keutamaan Shalat Fardhu

3. Terjaga atau terhindar dari panasnya api neraka

Dalam sebuah hadist , dijelaskan bahwasannya seseorang yang menjaga shalat ashar dan subuh maka dia akan terhindar dari panasnya api neraka . Tetapi bukan berarti cuma ashar dan subuh , shalat yang dikerjakan tetapi 5 waktu semua wajib untuk dikerjakan .

Rasulullah saw bersabda :

Keutamaan Shalat Fardhu

3.Shalat Di wajibkan di langit

 Shalat fardhu atau shalat lima waktu merupakan amal ibadah yang di wajibkan di langit , sedangkan amal ibadah lainnya di wajibkan di bumi .

4.Shalat disyariatkan secara langsung oleh Allah swt

Shalat Fardhu merupakan amal ibadah yang di syariatkan oleh Allah swt kepada Rasulullah saw secara langsung tanpa adanya perantara malaikat . Sedangkan amal ibadah yang lainnya di syariatkan melalui perantara Malaikat .

5.Shalat fardhu hukumnya wajib

Shalat Fardhu hukumnya wajib , dan merupakan salah satu rukun islam .Shalat Fardhu juga merupakan tiang agama . Dapat kita misalkan agama sebagai sebuah bangunan , jika sebuah bangunan tiangnya rapuh atau bahkan tidak memiliki tiag psti bangunan tersebut tidak sempurna dan rubuh . Begitupun dengan agama , jika shalat yang merupakan tiang agama tidak di jaga dan di kerjakan maka agama tersebut tidak sempurna dan dapat mudah tergoyah .

6.Wasiat terakhir dari Rasulullah saw

Shalat merupakan wasiat terakhir dari Rasulullah saw , jika kita mengaku mencintai Rasulullah saw maka harus menjalankan shalat .

7. Dapat mencegak perbuatan buruk

Shalat dapat mencegah seseorang berbuat keji dan mungkar . Jika seserang yang masih tetap melakukan kemaksiatan walupun sudah shalat , itu seharusnya kualitas shalatnya diperbaiki .

8. Amalan yang paling utama

Shalat merupakan amal ibadah yang paling utama , dan merupakan amal ibadah yang pertama kali dipertanyakan kelak kita menghadap Allah swt .

9. Pembeda dengan orang kafir

Dengan mengerjakan shalat , maka kita sebagai orang muslim memiliki perbedaan dengan orang kafir . Bukan mengaku orang muslim tetapi kelakuan seperti orang kafir . Na’udzubillah . . .

10. Mendapat Cinta dari Allah swt

Dengan mengerjakan Shalat , maka kita akan mendapatkan cinta dan kasih dari Allah swt seperti yang telah Allah swt janjikan .

11. Cara mendapatkan RahmatNya

Shalat merupakan suatu jalan menuju rahmat Allah swt , karena Allah swt akan memberikan rahmatNya kepada orang – orang mukmin yang senantiasa gemar beribadah .

12.Tempat bermunajat 

Shalat merupakan suatu cara atau tempat untuk  bermunajat dan memohon kepada Allah swt .

13. Mempermudah jalan hidup seseorang 

Dengan mengerjakan shalat maka Allah swt akan senantiasa memberikan suatu kepribadian yang cahayanya bagai sinar bulan purama , sinar di dalam kegelapan , kebajikan dalam kebodohan ,dilapangkan hatinya serta di teduhkan fikirannya dan dimudahkan jalan hidupnya .

14.Mendapat pahala yang besar

Seseorang yang mengerjakan shalat secara khusu dan mengerjakan cuma karena Allah swt maka balasannya dia akan mendapat pahala yang sangat besar seperti yang telah di janjikan oleh Allah swt .

15. Berfungsi secara ilmu medis atau kesehatan

Selain secara religi , manfaat shalat juga dapat dirasakan secara fisik atau sangat bermanfaat secara ilmu medis . Karena gerakan – gerakan di dalam shalat  dapat melatik sendi – sendi kita supaya tidak pegal , dapat juga memperlancar aliran darah yang terdapat di dalam tubuh kita serta masih banyak juga yang dapat kita rasakan dari mengerjakan shalat . Untuk lebih jelasnya dan lebih merasakan secara langsung maka kerjakanlah shalat .

Subhanallah . . .

Begitu banyak manfaat serta begitu banyak keutamaan dan keistimewaan mengerjakan shalat fardhu . Masihkah kita akan bermalas – malasan untuk mengerjakan shalat ? serta masihkan kita akan banyak beralasan untuk tidak mengerjkan shalat ? Jawaban nya pasti tidak , jika menginginkan masuk surga dan terhindar dari panasnya api neraka .

Sesungguhnya masih banyak keutamaan serta manfaat shalat fardhu , namun semoga dengan penjelasan diatas sudah cukup dapat memberi motifasi kepada kita supaya tidak bermalas- malasan lagi dalam beribadah terutama shalat fardhu .Amin

adversitemens