Memahami Keutamaan Haji Dan Umrah

Keutamaan Haji | Pada dasarnya , haji merupakan suatu ibadah yang sangat istimewa dan banyak memiliki keutamaan . Karena ibadah haji merupakan salah satu amal ibadah yang termasuk kedalam rukun islam ,yaitu rukun islam  yang ke 5 .

Perbedaan Haji dan Umrah

  • Hukum ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu , sedang kan ibadah umrah hukumnya sunnah .
  • Waktu pelaksanaan ibadah haji hanya satu tahun sekali , sedangkan ibadah umrah boleh kapan saja kecuali pada waktu haji .
  • Waktu pelaksanaan ibadah haji lebih lama , dibandingkan dengan waktu pelaksanaan umrah .
  • Ibadah haji lebih memerlukan tenaga / fisik yang kuat , sedangkan ibadah umrah tidak .
  • Orang yang melakukan ibadah haji sudah pasti melakukan rangkaian ibadah umrah , sedangkan yang melakukan ibadah umrah tidak melakukan semua ibadah yang dilakukan oleh jama’ah haji .

keutamaan haji

Keutamaan Haji dan Umrah

Keutamaan haji dan umrah banyak dijelaskan dalam AL-QUR’AN dan AL- Hadist . Berikut adalah penjelsan mengenai keutamaan haji dan umrah :

  1. Balasan dari ibadah haji adalah masuk syurga

Barang siapa yang menunaikan ibadah haji da hajinya mabrur, maka dia akan mendapatkan balasan Syurga. Haji yang mabrur adalah seorang haji yang  tidak melakukan kesyirikan , maksiat dan kedzaliman baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain .

Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadist nabi :

adversitemens

keutamaan haji

2. Ibadah Haji merupakan ibadah yang paling afdal atau yang paling utama

Ibadah haji merupakan ibadah yang paling utama , karena merupakan ibadah yang di wajibkan oleh Allah swt dan merupakan sebuah pondasinya agama islam . Orang yang menunaikan ibadah haji merupakan orang yang sangat beruntung . Begitu banyak yang mendambakan untuk dapat pergi menunaikan haji ke Baitullah .

Penjelasan di atas berdasarkan pada Hadist :

keutamaan haji

3. Ibadah haji termasuk ke dalam Jihad Fisabilillah

Dalam rangkaian ibadah haji , banyak kegiatan yang sangat membutuhkan tenaga atau fisik yang kuat .Ibadah haji juga merupakan bentuk pengabdian seorang hamba kepada TuhanNya serta memerangi hawa nafsu dan tipu daya setan . Hal ini di gambarkan dari ibadah haji diantaranya Tawaf , sa’i , Wukuf di Arafah dan lempar jumrah . Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Haji yang mabrur , dapat digolongkan kedalam suatu bentuk jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah swt .  Hal ini berdasarkan dalam sebuah hadist :

keutamaan haji

adversitemens

4. Dapat Menghapus Dosa dan kesalahan

Seorang yang menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan , dan tidak melanggar semua yang menjadi larangan selama haji , maka orang tersebut akan di hapus dosanya . Dasar hadist yang melandasi tentang hal ini adalah :

Keutamaan Haji

5. Menghilangkan Kefakiran

Dengan menjalankan ibadah haji dan umrah , maka orang tersebut akan terhindar dari kefakiran atau kemiskinan . Salah satu syarat haji adalah mampu, mampu disini berarti tidak hanya kuat fisiknya akan tetapi harus mampu finansialnya baik untuk dirinya yang akan berangkat haji ataupun untuk keluarganya di rumah yang ditinggalkannya. Dan Allah swt akan melipat gandakan rezeky orang tersebut dan menghilangkan kemiskinan dari diri orang tersebut .

keutamaan haji

6. Haji Merupakan Tamu Allah swt

Pada Hakikatnya Haji merupakan suatu panggilan Allah swt  kepada Hamba- hambaNya , jadi orang yang menunaikan haji merupakan untuk memenuhi panggilan sebagai Tamu Allah swt di Baitullah . Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadist :

Keutamaan Haji

Lalu apakah keutamaan haji dan umrah itu sama ? jawabannya adalah iya . Karena haji dan umrah adalah ibadah yang sama – sama dikerjakan di tanah suci . Dan haji dan umrah merupakan suatu panggilan dari Allah swt .

Dengan kata lain , kita jangan patah semangat dan kecil hati apabila belum bisa pergi ke Mekah untuk menunaikan Haji . Karen pada dasarnya semua orang sudah diqadakan untuk dapat naik haji sejak zaman azali di lauh mahfudz , namun tidak semua dapat menunaikan haji . Itu semua tergantung usaha untuk merealisasikan qada tersebut atau merubah menjadi qadar ( takdir ) . Dan apabila belum mendapatkan panggilan , maka belum dapat naik haji walaupun sudah mampu atau sudah memiliki banyak biaya.

Demikian Penjelasan mengenai keutamaan haji dan umrah .

Subhanallah , begitu banyak keutamaan dari haji dan umrah .Siapa yang tidak mau akan hal itu .Semoga kita dapat menunaikan ibadah haji dan menjadi haji yang mabrur bukan cuma menjadi haji mabur ( cuma jadi haji yang hanya mencari julukan haji belaka , namun tingkah lakunya tidak mencerminkan haji ) Na’udzubillah …..

adversitemens