Mengetahui Keutamaan Bulan Rabiul Awal Dalam Syariat Islam

Bulan Rabiul Awal atau disebut juga dengan bulan mulud merupakan salah satu bulan yang diutamakan. Lalu apa sajakah yang menjadi keutamaan bulan rabiul awal dibanding dengan bulan – bulan yang lainnya ? Untuk lebih jelasnya dan supaya tidak gagal paham mengenai arti keutamaan bulan rabiul awal , maka mari kita pelejari bersama mengenai masalah keutamaan bulan rabiul awal dalam syariat islam .

Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh para kaum muslimin diseluruh dunia . Di bulan ini yaitu bulan Rabiul awal merupakan waktu dimana telah terjadi peristiwa lahirnya seseorang yang luar biasa , dan dia merupakan seseorang yang menerima Wahyu dari ALLAH SWT untuk diajarkan kepada umatnya dan beliau merupakan seorang pemimpin bagi seluruh umat manusia . Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad Saw , beliau merupakan seseorang yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan yang penuh dengan fitnah , keswenang- wenangan , kedzaliman dan kejahiliyahan menuju zaman yang terang benderang dan penuh dengan ketaqwaan kepada ALLAH SWT . Dan lebih tepatnya Rasulullah lahir di hari senin di bulan Rabiul awal di tahun gajah.

Beliau adalah seseorang yang sangat menyayangi umatnya dan seseorang yang satu- satunya yang dapat memberi syafa’at kepada manusia di hari yang sangat berat kelak di akhirat . Dan beliaulah satu – satunya yang akan bersyujud kepada Allah swr demi Umatnya . Subhallah . . . .

keutamaan-bulan-rabiul-awal

Keutamaan Bulan Rabiul Awal

Bulan Rabiul ‘awal atau sering disebut dengan bulan mulud merupakan salah satu bulan di kalender hijriah yang terdapat sejarah yang sangat penting ,serta memiliki keutamaan dibanding dengan bulan yang lainnya. Keutamaan bulan rabiul awal diantaranya adalah:

adversitemens
  •  Bulan dilahirkannya Pemimpin Rahmatan lil’alamin 

Bulan rabiul awal , adalah sebuah bulan dimana terjadi sejarah bagi umat manusia karena di bulan ini tepatnya hari senin bulan Rabiul awal di tahun gajah telah lahir pemimpin bagi seluruh umat manusia yang menjadi Rahmatan lil’alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta . Beliau adalah baginda Rasulullah saw .

Allah swt menjelaskan dalam FirmanNya yang terkandung di dalam QS.Al- Anbiya ayat 107 :

Keutamaan Bulan Rabiul Awal

  •  Bulan Lahir dan Wafatnya Rasulullah saw 

Bulan Rabiul awal adalah sebuah bulan yang sangat mulia , mengapa tidak ? ya, karena di bulan ini terjadi dua peristiwa yang sangat penting yaitu dimana orang yang sangat mulia dilahirkan ke dunia dan dibulan ini juga Allah swt mengambil arwah yang suci dari orang yang paling mulia , yaitu Rasulullah saw .

  •  Bulan dimana Disunnahkan untuk memperbanyak Membaca Shalawat 

Dibulan Rabiul awal atau bulan mulud , para kaum muslim biasanya memperbanyak membaca shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw . Hal ini bertujuan supaya kehidupan kita baik di dunia ataupun diakhirat mendapatkan syafa’at dan berkah dari Rasulullah saw . Amin

  • Bulan dimana Banyak keberkahan didalamnya 

Dengan demikian , bulan rabiul awal adalah bulan dimana kita dapat memanfaatkan sebagai sarana dan media untuk berkumpul bersama sesama umat muslim di masjid ataupun di majelis- majelis ataupun ditempat – tempat lainnya , dengan tujuan menanamkan , memupuk serta menumbuhkan rasa cinta ( Mahabbah ) kita semua kepada baginda agung Muhammad Saw .

adversitemens

Demikian penjelasan mengenai keutamaan bulan rabiul awal . Semoga dengan penjelasan ynag singkat ini dapat sedikit banyak membantu dan menambah referensi kita untuk lebih lagi beriman kepada Utusan Allah swt yaitu baginda agung Muhammad Saw. Semoga di tahun Rabiul awal tahun ini kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi , dan mampu menjalankan amal- amalan sunnah tanpa meninggalkan amalan wajib pastinya . Dan semoga kehidupan kita di dunia selalu mendapat rahmat dan berkah dari Allah swt serta kita menjadi salah satu goongan orang – orang yang mendapat syafa’at kelak di akhirat . Amin

 

adversitemens