warohmah - Memahami Agama Islam Lebih Dalam

Memahami Ketentuan Zakat Fitrah Di Bulan Ramadhan

Ketentuan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seluruh umat muslim di bulan Ramadhan . Lalu apa sajakah dan bagaimanakah ketentuan zakat fitrah ? Mungkin bagi sebagian orang hal ini merupakan suatu masalah yang sudah tidak asing lagi , namun...

Zakat Fitrah dan Zakat Mal Didalam Agama Islam

zakat fitrah dan zakat mal

Zakat fitrah dan zakat Mal dalam Islam | Zakat fitrah dan zakat mal merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan. Zakat fitrah dan Zakat mal adalah rukun islam yang ke empat .Apakah perbedaan dari Zakat Fitrah dan Zakat Mal ? Mari...