Memahami Adab Berpakaian Didalam Agama Islam

Adab berpakaian dalam agama islam|Dalam kehidupan sehari – hari tentu kita tidak lepas dari aktifitas berpakaian . Namun disaat kita berpakaian kita harus memperhatikan bagaimana tata cara berpakain yang baik dan benar .Lalu bagimana Islam memandang hal berpakaina tersebut ? Tentu di dalam islam ada aturan – aturan tertentu yang pasti mendasar dari al-qur’an dan hadist .

Sebelum kita mengetahui bagaimana cara berpakaian dalam islam , maka kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertian pakaian yang sebenarnya . Berpakain yang baik merupakan cerminan seseorang yang memiliki akhlak yang baik ( akhlakul karimah )

Pengertian pakaian

Pakaian merupakan suatu sarana untuk menutup aurat serta  memeperindah penampilan .

Di dalam ajaran islam , berpakaian harus di landasi atas dasar taqwa kepada Alloh swt .

Berpakaian islami yaitu berpakaian yang dapat menutup aurat . Yang di maksud dengan aurat  adalah seluruh bagian tubuh manusia yang tidak boleh terbuka dan terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya .

adversitemens

Aurat laki – laki ,yaitu antar pusar dan lutut , sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan .

Dalil naqli tentang berpakain yaitu terkandung di dalam QS.Al-A’raf ayat 26 :

cara berpakain

Lafadz ( yaa banii adama qod anzalnaa ‘alaikum li ba san yuwari sauatikum warisyan walibasu ttaqwaa dzalika khoirun dzalika min a ya ti llahi la’allahum yadzakkaruna )

berpakain

Sifat – sifat pakain yang baik

Seorang muslim yang akan berpakaian hendaknya memperhatikan sifat – sifat pakaian yang akan di pakai  , diantaranya :

adversitemens
 • Bersih
 • Sopan dan rapi
 • Menutup aurat
 • Tidak ketat dan tidak terlalu tipis /transfaran .

Islam melarang umatnya untuk menggunakan pakaian yang ketat ataupun tipis . Pakaian yang ketat akan membentuk tubuh asli pemakainya sedangkan yang tipis akan menampakkan tubuh pemakainya . Maka dari itu cara pemakaian tersebut di larang karena hanya akan menarik perhatian dan menggugah nafsu syahwat bagi lawan jenis.

Sabda Rosululloh saw menjelaskan :”  Bahwa Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya , yaitu kaum yang membawa cambuk seperti untuk mencambuk seekor sapi yang mereka pakai untuk mencambuk /memukul orang ( penguasa yang kejam ) dan perempuan yang berpakain tetapi telanjang yang cenderung kepada perbuatan maksiat , rambutnya sebesar punuk unta . Mereka itu tidak akan bisa masuk jannah ( surga ) dan tidak akan mencium bau surga padahal bau surga itu tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian .” ( HR. Muslim )

Di dalam hadist tersebut terdapat kata berpakain tetapi telanjang yang di maksud yaitu seseorang yang berpakain tetapi pakain tersebut tidak berfungsi sebagai penutup aurat .Pada zama modern seperti sekarang ini , banyak perempuan yang suka memakai pakain yang amat tipis sehingga tubuh tampak jelas di luar . Banyak pula yang memakai pakaian yang relatif tebal akan tetapi sangat ketat maka bentuk tubuhnya terlihat sangat jelas .

Fungsi pakai sesungguhnya yaitu :

 • Religius artinya Bahwa menggunakan pakain sesuai dengan dasar agama dan dilandasi asas ketaqwaan kepada Alloh swt .
 • Estetika artinya Dalam menggunakan pakain , hendaknya pakain yang kita pakai dapat memperindah penampilan kita dan adapat menambah kehormatan yang memakainya .
 • Medis artinya Dalam menggunakan pakain , hendaknya pakain yang kita gunakan dapat berfungsi untuk kesehatan kita . Misal disaat panas pakain kita dapat melindungi kita dari panasnya sinar matahari yang dapat membakar kulit kita , atau pakain yang kita pakai saat dingin dapat menghangatkan tubuh kita .

Adab atau tata cara berpakain

Adab berpakain dalam islam ,yaitu :

1.Berdoa ketika akan menggunakan pakain .

adab berpakaian

D’oa pada saat  memakai atau menggenakan bju / pakaian baru :

berpakaian

Doa pada saat memakai  pakain lama :

berpakaian

2. Mendahulukan bagian tubuh yang kanan .

3. Berdo’a kembali ketika akan melepas pakain .

Do’a melepas pakain :

berpakain

lafadz ( bismillahilladzi la ilaa ha illa huwa )

berpakaian

4. Menutup aurat .

Hal – hal yang harus di perhatikan dalam berpakain

1.Dalam berpakain , seorang laki – laki tidak boleh menyerupai perempuan begitu juga para perempuan tidak boleh menyerupai laki – laki .

Hadis nabi yang menjelaskan :” Rasulullah saw melaknat laki – laki menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki – laki .” (HR. Al-Bukhari dari Abbas no.5435 )

2. Laki – laki tidak boleh menggunakan pakaian dari bahan sutera .

Hadist yang menjelaskan yaitu dari Annas bin Malik : ” Barang siapa yang menggunakan sutera di dunia , ia tidak akan mengenakan di akhirat . ” ( HR.AL-Bukhari  no.5384)

Tujuan berpakain

Ada beberapa tujuan berpakain dalam agama islam , yaitu antara lain :

 • Menutup aurat .

Hal ini di jelaskan di dalam QS. Al- A’raf ayat 27 :

………berpakaian

Lafadz ( Yaa banii adama layaftinnakumussyaitanu kamaa akhraja abawaikum minaljannati yanzi’u ‘anhuma liba sahuma liyuri yahuma sau atihimaa . . . .  . . )

Artinya : ” Wahai anak adam . janganlah setan itu menggelincirkan kalian sebagaimana ia menggelincirkan orang tua kalian dari syurga , dia ( setan itu ) mencabut atau menanggalkan pakain keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya . . . . . “(QS .Al- A’raf ayat 27 )

Di dalam potongan ayat yang artinya dia ( setan itu ) mencabut atau menanggalkan pakain keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya , menunjukkan bahwa salah satu tujuan berpakain adalah menutup aurat .

 • Sebagai identitas umat islam

Tujuan berpakain sebagai identitas umat islam yaitu terkandung di dalam firman ALLOH SWT dalam QS.Al- Ahzab ayat 59 :

berpakain

Lafadz ( Yaa ayyuhannabiyyu qul liazwajuka wabanaika wanisaa ilmu miniina yudniina ‘alaihinna minjala biibihinna dzalika an yufrafna fala yu daina wakanallaha ghafurarrahiiman . )

Artinya :

berpakain

 • Bertujuan untuk memelihara diri dari panas , dingin , dan bahaya lain .

 • Untuk keindaan .

Demikian penjelasan menegenai adab berpakain di dalam islam yang kami jelaskan secara jelas dan lengkap . Semoga setelah kita faam , maka kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari – hari kita serta dapat berpakaian sesuai dengan adab berpakain yang di atur di dalam agama islam . Dan semoga semua kesalahan kita yang terdahulu mengenai berpakaian dapat di ampuni oleh Alloh swt . Amin

adversitemens