Mewaspadai Azab Meninggalkan Shalat Fardu ( lima waktu )

Azab meninggalkan shalat fardu | Azab meninggalkan shalat banyak macamnya serta azab meninggalkan shalat tidak hanya di akhirat akan tetapi di dunia juga Allah swt akan mengazab orang yang meninggalkan shalat llima waktu . Akan tetapi , masih diantara kita yang sering meninggalkan shalat lima waktu ,faktor meninggalkan shalat yang utama adalah malas dan selalu mengikuti hawa nafsunya.Padahal di banding dengan zaman dahulu jumlah umat islam sekarang lebih banyak akan tetapi banyak juga yang Cuma islam di ktp dan masih suka meninggalkan shalat tanpa alasan serta tidak menau akan hukum – hukum syariat .

adzab meninggalkan shalat

Akibat Meninggalkan shalat Lima Waktu

Meninggalkan shalat tergolong perbuatan dosa besar yang balasannya sangatlah pedih.

Beberapa akibat meninggalkan shalat lima waktu yang bersumber dari Al – qur’an dan hadist :

 1. Akibat meninggalkan shalat subuh

Seseorang yang meninggalkan shalat subuh satu kali ,maka balasannya adalah akan di masukkan ke dalam neraka selama 30 tahun yang hitungan secara dunia sama dengan 60.000 tahun di dunia .

adversitemens
 1. Akibat meninggalkan sahalat Dzuhur

Seseorang yang meninggalkan shalat dzuhur satu kali , maka balasannya adalah mendapatkan dosa sama dengan membunuh 1000 orang muslim.

 1. Akibat meninggalkan shalat Ashar

Balasan bagi seseorang yang meninggalkan shalat Ashar satu kali yaitu mendapatkan dosa sama dengan meruntuhkan ka’bah .

 1. Akibat Meninggalkan shalat Magrib

Balasan orang yang meninggalkan shalat magrib sekali yaitu mendapatkan dosa sama dengan berzina dengan orang tuanya .

 1. Akibat meninggalkan shalat Isya .

Balasan bagi orang yang meninggalkan shalat isya setiap satu kali maka tidak akan di ridhai di dunia dan di bawah langit serta menikmati nikmat seisinya .

Adzab di dunia akibat meninggalkan shalat lima waktu 

Akibat dari meninggalkan shalat lima waktu , siksa yang akan diterima tidak hanya di akhirat saja akan tetapi selama masih di dunia Alloh swt juga akan memberikan beberapa adzab antara lain :

adversitemens
 1. Keberkahan hidup seseorang akan berkurang apabila meninggalkan shalat .
 2. Orang yang meninggalkan shalat maka akan di persulit rezeky nya oleh Alloh swt
 3. Tidak akan di kabulkan doanya .
 4. Hilangnya cahaya kesalikhan dari raut muka seseorang yang meninggalkan shalat .
 5. Semua amal perbuatannya tidak mendapatkan pahala dari Alloh swt .

Adzab ketika sakaratul maut bagi seseorang yang meninggalkan shalat :

 1. Meninggal dalam keadaan yang sangat haus .
 2. Meninggal dalam keadaan yang sangat lapar .
 3. Menghadapi sakaratul maut dalam keadaan hina .

Adzab di dalam alam kubur bagi seseorang yang meninggalkan shalat :

 1. Disiksa sampai hari kiamat tiba .
 2. Kuburanya akan sangat sempit .
 3. Kuburannya akan sangat gelap .

Adzab  orang yang meninggalkan shalat di akhirat :

 1. Alloh swt tidak akan mengampuni dosa – dosa orang meninggalkan shalat dan akan disiksa di neraka dengan siksaan yang sangat pedih .
 2. Orang yang meninggalkan shalat akan di belengggu oleh malaikat .
 3. Alloh swt tidak akan memandang orang yang meninggalkan shalat dengan kasihsayang.

MasyaAlloh. . .  .begitu pedih azab yang di akibatkan karena meninggalkan shalat . Apakah anda masih akan bermalas – malasan dan tetap meninggalkan shalat ?

Semoga kita terhindar dari golongan orang – orang seperti yang di jelaskan di atas .

 

adversitemens